Ediční činnost

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského ulice - minulost i současnost

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského ulice - minulost i současnost ZŠ vydala naše knihovna zajímavý almanach, kde najdete podstatné z historie školy, dočtete se o slavných žácích, jsou zde události ze školních kronik a samozřejmě i seznamy absolventů! Vycháží v edici Kulturní tradice Novoměstska, sv.12, 170,- Kč. VYPRODÁNO!!!

Eva Valentová - Novoměstské obrázky

Kniha novoměstské autorky nabízí poetické procházky po přírodních i jiných zajímavostech našeho města v průběhu celého roku. Celobarevná publikace se spoustou fotografií vychází jako 14. svazek edice Kulturní tradice Novoměstska. Cena 150,- Kč.