Budoucnost knihovny

Cílem projektu je obnovení původně veřejného prostoru v místě které se v současné chvíli nachází v majetku našeho města a nyní v podstatě leží ladem. Snahou je využít nemalého potenciálu tohoto prostoru pro vytvoření nové klidové a společenské zóny přímo v centru Nového Města nad Metují.

Náplň provozu zahrady Městské knihovny :

– Využití parkové úpravy a laviček pro denní pobyt našich čtenářů.
– Možnost výukových hodin v přírodě pro školy s návazností na možnosti knihovny.
– Projekty pro ohrožené děti.
– Přednášky pod širým nebem (eventuální propojení s projektem Akademických týdnů).
– Drobné výstavy. Autorské čtení v přírodě.
– Divadla malých forem.
– Hudební vystoupení.
– Možnost použití stálé knihovničky sestavené z vyřazených knih.
– Literární a poetické akce spojené s tradičními svátky (čarodějnice, Svatojánská noc apod.).
– Dětský den.
– Pasování prvňáčků.
– Týden knihoven.
– Charitativní antikvariát přebytečných a vyřazených knih z fondů knihovny.
– Meditace, cvičení jógy v přírodě.
– Promítání klubových filmů z diaprojektoru formou letního kina.
– Vystoupení uměleckých škol z Nového Města a okolí.
– Workshopy pod širým nebem.
– Školení, semináře. Spolkový život – ochotnické divadlo….

Sdílet na Facebook