Oddělení pro dospělé

Hlavní půjčovna – oddělení pro dospělé je určena čtenářům od 15 let. Nabízí volný výběr beletrie, naučné literatury a časopisů.

Výpůjční doba

* Aktuální výpujční doba je vždy v zápatí stránky

Půjčování knih a časopisů – výpůjční doba je 6 týdnů –
do této doby je nutné knihy vrátit nebo prodloužit. Prodloužení
je možné provést i telefonicky nebo e-mailem.
V omezeném množství nabízíme také půjčování zvukových nahrávek na MC a CD (ve většině případů se jedná zpracování literárních děl Českým rozhlasem).
S platností od 1. 1. 2021 roční poplatek činí pro dospělé 180 Kč, pro studenty a důchodce 90 Kč.

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – pokud čtenář potřebuje dokument (knihu, článek), který není ve fondu naší knihovny lze ho objednat z jiné knihovny. Čtenář hradí příspěvek na poštovné ve výši 30,- Kč za 1 knihu, částka se může zvýšit
s ohledem na finanční požadavky půjčující knihovny!

Rezervování požadovaných ale momentálně půjčených knih zajistí čtenáři tuto knihu v co nejkratším možném termínu.

On-line katalog – jako pomůcka pro vyhledávání dokumentů slouží on-line katalog na půjčovně a katalog na internetu.

Služba nachystej - předem si můžete přes své webové čtenářské konto (nebo email) zažádat o nachystání konkrétních titulů, které jsou volné

Půjčování brýlí, tašek, deštníků

Rozvoz domů - každých 14 dní v úterý dopoledne

Veřejný internet – pro širokou veřejnost jsou dispozici 3 PC v oddělení pro dospělé. Poplatky viz ceník.

Reprografické služby – tisk, barevný tisk , kopírování do formátu A3 (černobílé). Ceny viz ceník.

Bibliograficko-informační služby – zodpovídání dotazů, rešeršní služba – tedy vyhledávání informačních pramenů na dané téma.

Pořádání besed a dalších kulturně vzdělávacích akcí.

Sdílet na Facebook