Spisová služba

Spisová služba v Městské knihovně Nové Město nad Metují

Organizace je právnickou osobou zřízenou Městem Nové Město nad Metují a vykonává spisovou službu v elektronickém systému spisové služby Elisa.

Výkon spisové služby představuje zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti organizace,zahrnující řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a postup při vyřazování dokumentů ve skartačním řízení (případně mimo skartační řízení), a to včetně kontroly těchto činností.

Dokumenty doručené organizaci se přijímají na podatelně, která sídlí na adrese: Komenského 30, Nové Město nad Metují.
Na této adrese jsou v následujících hodinách:
Po-Pá 8.00-16.00 přijímány dokumenty v analogové podobě a dokumenty v digitální podobě.

Elektronická adresa podatelny: podatelna@knihovnanm.cz

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný organizaci, je-li dostupný podatelně. Podatelně je takový dokument dostupný v následujících případech:

a) pokud je ve formátu, ve kterém organizace přijímá dokumenty v digitální podobě - doporučené formáty doc., docx., pdf, jpg,

b) lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem,

c) neobsahuje-li škodlivý kód,

d) v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat - cd, flash disk,
na kterém organizace přijímá dokumenty v digitální podobě.

Pokud je na podatelnu dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument dále nezpracovává. Podatelna také nezpracovává dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

Sdílet na Facebook