ARCIVÉVODSTVÍ DOLNORAKOUSKÉ – PŮVABNÁ ZEMĚ KOLEM VÍDNĚ

Čtvrtek  11. 4. 2024 - 18:00 hodin – Městská knihovna, společenský sál

Felix Austria / Šťastné Rakousko – nový cyklus historických reportáží MUDr. Petra Minaříka z jednotlivých zemí habsburské monarchie. V prvním díle sleduje autor nejen habsburskou, ale také obecně českou stopu v Rakousích pod Enží. Vstupné dobrovolné.
Pořádá Městská knihovna Nové Město nad Metují www.knihovnanm.cz

Sdílet na Facebook