O KRONIKÁCH RODINNÝCH, OBECNÍCH A JINÝCH

28. 3. 2024 – 18:00 hodin – Městská knihovna, společenský sál

Jiří Stach je kronikářem sedmi spojených vesnic a též autorem obsáhlé rodinné kroniky. Během svého vystoupení pohovoří o kronikách historických, školních, farních a dalších. Podrobněji promluví o kronikách obecních, o jejich legislativním rámci, o provádění zápisů do ručně psaných kronik i o psaní kronik na počítači. Následně pohovoří
o kronikách rodinných. Během výkladu budou promítnuty ukázky skutečných kronik, včetně kronik přednášejícího.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá Městská knihovna Nové Město nad Metují www.knihovnanm.cz

Sdílet na Facebook