Ediční činnost - starší

Městská knihovna se vedle svého hlavního poslání věnuje i ediční činnosti. Svým rozsahem není velká, přesto se podařilo vydat několik publikací, které upozornily veřejnost na krásu jejich města a okolí a představily osobnosti, které se zasloužily o to, že je naše město známo i za hranicemi regionu.

Nové Město nad Metují a okolí v pověstech
a vyprávěních

Sestavila a převyprávěla Eva Koudelková, ilustroval a graficky upravil Vladimír Rocman. Souborná publikace místních pověstí. Zahrnuje oblast Nového Města, Novoměstska, kraje Orlických hor, Dobrušska a Opočenska. Kniha je doplněna krásnými ilustracemi.
Cena: 100,– Kč
VYPRODÁNO

Eva Koudelková: Pověsti z Novoměstska nad Metují
Sestavila a převyprávěla Eva Koudelková, ilustovala Klára Mičíková. Nové, upravené vydání pověstí opět v prodeji. Vydalo Nakladatelství Bor Liberec v listopadu 2017.
cena: 250,- Kč VYPRODÁNO!!!

Kapitoly skautingu v Novém Městě nad Metují, vodácký oddíl Albatros a Jaroslav Foglar
Unikátní pohled do minulosti skautského hnutí v našem městě v rozmezí let 1920–1989. Kniha je sestavena z textů Ing. Zdeňka Svobody a Ing. Martina Prouzy. Vychází jako 11. svazek edice Kulturní tradice Novoměstska.
SLEVA Cena: 100,– Kč VYPRODÁNO!!!

Karel Václav Nývlt: Josef Ladislav Šichan
Životopisná monografie o malíři a fotografovi, který se narodil roku 1847 v Černčicích. Na vydání se podíleli Obecní úřad Černčice a novoměstské muzeum. Vychází jako 10. svazek edice Kulturní tradice Novoměstska.
Cena: 199,– Kč

Bohumil Dvořáček: Někdy jsem se bavil já, někdy ti okolo Vzpomínky muže, který je nerozlučně spjat s naším městem.
Kniha je psána s nadhledem, tak, jak život šel.
Vyšlo jako 9. svazek edice Kulturní tradice Novoměstska.
Cena: 120,– Kč ZNOVU V PRODEJI

Jan Juránek: Za světlem
Sbírka poezie novoměstského historika a učitele.
Ilustrace Vladimír Rocman.
Cena: 270,– Kč

Markéta Mrázková: Jan Petr Straka z Nedabylic –
hrabě, mecenáš, zakladatel Strakovy akademie

Životopisný portrét. Vyšlo jako 8. svazek edice Kulturní tradice Novoměstska. Vydalo Poznávání, spolek Nové Město nad Metují a Město Nové Město nad Metují.
Cena: 175,– Kč K DISPOZICI POUZE V MĚSTSKÉM MUZEU

DVD Sametová revoluce Nové Město nad Metují
Autentické filmové záběry z listopadu 1989 v našem městě.
Cena: 125,– Kč

Lucie Koudelková: Milosrdní bratři v Novém Městě
nad Metují
Autorka shrnuje historii významné novoměstské dominanty a mapuje působení řádu Milosrdných bratří v našem městě. Vyšlo jako 7. svazek edice Kulturní tradice Novoměstska.
Cena: 60,– Kč

Lukáš Martinka: Nové Město nad Metují –
Kresby historické architektury
Publikace je uceleným souborem kreseb architektury města.
Najdete zde nejen kresby památkově chráněných staveb,
ale i drobné památky, jako například křížky, boží muka či kapličky.

Cena: 129,– Kč VYPRODÁNO

Vlastimil Havlík: Dušan Samuel Jurkovič:
Projekty, rekonstrukce a stavby (nejen) na Náchodsku
Výpravná publikace s množstvím fotografií přibližuje život a dílo významného architekta, který zanechal nesmazatelnou stopu
i v našem regionu. Vyšlo jako 6. svazek edice Kulturní tradice Novoměstska.
SLEVA Cena: 100,– Kč

Výpravná publikace Vladimír Rocman
se věnuje životu a dílu novoměstského rodáka, akademického malíře a ilustrátora. Kniha obsahuje velké množství reprodukcí.
Cena: 70,- Kč VYPRODÁNO

Markéta Mrázková: Jan Karel Rojek
Život a dílo kněze, historika a vlastence Jana Karla Rojka. Publikace vyšla jako 5. svazek edice Kulturní tradice Novoměstska.
Cena: 59,– Kč VYPRODÁNO

Vladimír Rocman – portrét DVD
Obrazový a zvukový portrét novoměstského rodáka akademického malíře Vladimíra Rocmana vydaný u příležitosti předání čestného občanství V. Rocmanovi v říjnu 2008.
Cena: 50,– Kč

Markéta Mrázková: Jindra Imlauf
Život a dílo novoměstského rodáka, spisovatele, novináře
a fotografa Jindřicha Imlaufa. Publikace vyšla jako 4. svazek edice Kulturní tradice Novoměstska.
Cena: 40,– Kč
VYPRODÁNO

Jiří Marbach: Josef Marek
Život a dílo novoměstského rodáka, sochaře Josefa Marka. Publikace vyšla jako 3. svazek edice Kulturní tradice Novoměstska.
Cena: 40,– Kč K DISPOZICI POUZE V MĚSTSKÉM MUZEU

B. Dvořáček:
Z galerie osobností Nového Města nad Metují
Publikace pojednává o osobnostech z minulosti a současnosti Nového Města nad Metují v autorově osobitém podání. Text přibližuje postavy na pozadí historických reálií a je řazen abecedně. Podle autora knihy B. Dvořáčka je tato publikace volným pokračováním dřívějšího titulu „Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují“.

Cena: 30,– Kč VYPRODÁNO

Vlastimil Havlík, Ludmila Kybalová: Antonín Kybal
Život a dílo novoměstského rodáka, akademického malíře, profesora Antonína Kybala. Brožura je doplněna fotografiemi
z rodinného alba. Útlá publikace byla vydána, jako 1. svazek
edice Kulturní tradice Novoměstska.

Cena: 20,– Kč

Čestmír Brandejs: Jan Juránek
Biografie o osobnosti, která pro Nové Město nad Metují znamená mnoho. Jeho zásluhou se krása renesančního města stala známou
v České republice i v zahraničí. Publikace vyšla jako 2. svazek edice Kulturní tradice Novoměstska.
Cena: 20,– Kč

Bohumil Dvořáček: Nové Město nad Metují. Pohledy do minulosti. Rozsáhlá publikace o historii a nedávné minulosti Nového Města nad Metují a jeho okolí. Autor čtenáře provází počátky pravěkého osídlení, raným středověkem, počátky města po jeho založení, rozkvětem zemědělství a řemesel. Kniha vyšla jako příspěvek k oslavám 500. výročí založení města a je doplněna fotografiemi ze soukromých rodinných archívů.
Cena: 550,– Kč
LEDEN 2016 NOVÉ VYDÁNÍ!

Sdílet na Facebook