PROSINEC 2021 !!!

Karel Kratochvíl - Josef Pinkava
Předvánoční prodejní výstava obrazů.

Majitel výstavy Josef Pinkava věnuje získané finanční prostředky Lékařům
bez hranic a na charitativní účely. Výstavu si můžete prohlédnout
od 1. do 17. 12. Výdej prodaných obrazů se uskuteční v týdnu
od 20. do 22. 12. Ve společenském sále, vstup je volný.

Francie - nejen Normandie

Cestopisná přednáška Klubu českých turistů. Účinkuje Luboš Hanuš.

Ve čtvrtek 2. 12. od 17.30 hodin ve společenském sále.

Dopolední čtenářský klub

Další z řady setkání a povídání si o literatuře, kultuře a umění.

Pojďme si společně číst a povídat si o tom.

V pondělí 6. 12. od 9 hodin dopoledne v klubovně.

Vánoční harfový koncert

Atmosféra Vánoc na strunách královského nástroje - harfy.

Účinkuje Katarína Ševčíková.

Ojedinělý koncert pořádáme v úterý 7. 12. od 18 hodin ve společenském sále.

Vstupné 200 Kč - předprodej probíhá v oddělení pro dospělé.

Podle platných opatření Ministerstva zdravotnictví platí pro návštěvníky
VNITŘNÍCH AKCÍ povinnost mít nasazený respirátor a při vstupu do sálu (neplatí
pro výstavy) se prokázat negativním testem, dokladem o očkování nebo prodělání

odkaz

Sdílet na Facebook