Poplatky z prodlení - upomínky v knihovně od 1. 7. 2020

Koronavirová epidemie zbrzdila a změnila všechny
činnosti i v naší knihovně. Po znovuotevření na konci
dubna 2020 jsme se rozhodly, že nebudeme upomínat
vrácení výpůjček a to až do konce června 2020.
Od července však znovu naběhneme na upomínkové
schéma, ale trochu jinak, než v minulosti.

Ti čtenáři, kteří u nás mají zadaný jako rychlý kontakt
telefonní číslo nebo email (a je jich většina) a opozdí
se s návratem půjčených dokumentů, od nás v případě
takové situace nově obdrží PŘEDUPOMÍNKU.
V ní budou upozorněni, že je nejvyšší čas stavit
se u nás. Budou mít na to 7 dní.
Pokud tuto možnost beztrestně vrátit nevyužijí,
po týdnu bude následovat 1. upomínka s poplatkem
z prodlení 20,- Kč.
Doufáme, že tuto novinku oceníte.
Pořádek přece dělá přátele.
vaše knihovnice

Sdílet na Facebook