Dětský čtenářský klub pro děti od první do páté třídy ZŠ

Budeme si povídat o knížkách, hrát společenské hry, bavit se.
Sejdeme se ve čtvrtek 16. 1. v 15 hodin v klubovně naproti dětskému oddělení. Vstup je volný. Když
nemůžeš ve tři, přijď klidně o půl čtvrté, můžeš se zapojit kdykoli!

odkaz

Sdílet na Facebook