DEN PRO BOOK START - ČTVRTEK 6. 9. OD 8 DO 16 HODIN

DEN PRO BOOK START - ČTVRTEK 6. 9. OD 8 DO 16 HODIN

Oddělení pro děti a mládež uvítalo projekt Bookstart jako motivační prvek výchově ke čtenářství.

Myšlenka zapojení rodičů, tedy již čtenářů společně se svými dětmi, tedy nečtenářů, se ukazuje jako smysluplná. Spousta rodičů tím možná objeví novou formu vlastního sebevzdělávání pomocí nabídky knihovních služeb. Mnohé aktivity knihoven jsou pro ně neznámé. Zapojením celých rodin se knihovna stává dobrým partnerem k využití volného času a vlastního rozšiřování informací.

V praxi to znamená, že při příležitosti vítání občánků obdrží rodiče uvítací balíček s průvodním dopisem, ve kterém je zveme k návštěvě knihovny. Současně knihovna pořádá Den otevřených dveří pro tuto skupinu, kde zájemci obdrží registraci na celý rok zdarma. Den otevřených dveří se uskuteční v září, tedy po půl roce fungování balíčků.  Během podzimu pro rodiče chystáme setkání dětského psychologa, s tématem o výchově dětí.  Vše nás teprve čeká.

Čas ukáže, zda budeme inspirací pro rodiče a pomocníky při rozvoji intelektu jejich dětí, našich budoucích čtenářů.

 

Eva Maurová

oddělení pro děti a mládež

Sdílet na Facebook