Info pro školy

K návštěvě knihovny zveme jednotlivé třídy mateřských a základních škol.

nebo e-mailem: biblio@knihovnanm.cz


Nabídka pro mateřské školy, základní školy do 7.ročníku a speciální školy do 9. ročníku

Knihovnické lekce slouží pro orientaci v literatuře a v knihovně – pořádají knihovnice. Vstupné zdarma. Délka lekce 45 minut.

 

Každý rok zveme na besedy také spisovatelky a spisovatele, které jsou určeny pro konkrétní školní věk.

Vstupné zpravidla 10-20 Kč.

 

Mateřské školy:

 

Seznámení s knihovnou – prohlídka a ukázky knih pro nejmenší čtenáře až pro předškoláky.

1/ Co to je knihovna

2/ Jak se chovat ke knize /zábavné a naučné pásmo – základy manipulace s knihou, hygiena četby, co je knihovna a co knihkupectví

3/ Knihy pro tento věk

4/ Tradice, svátky, ........

5/ Jak vznikla země a dinosauři

6/ Halloween

7/ Advent

8/ Kouzla, pokusy

9/ Zdravý životní styl – Zajíčkova zmrzlina

10/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy MŠ

 

 

 

Základní školy:

 

1.třída

1/ Seznámení s knihovnou a prvním čtením : Z pohádky do pohádky.

Čtení a vyprávění. Nevadí, že neumím všechna písmena

2/ Slabikář

3/ Jak se chodí za básničkou

4/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

5/ Pasování čtenáře na Rytíře krásného slova

 

2. třída

1/ Jé, já jsem se narodila a jmenuji se kniha / seznámení s výrobou knihy/ + Spisovatel

2/ S pohádkou kolem světa

3/ Václav Čtvrtek a jeho knihy

4/ Poezie – Kdo je to básník?

5/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

  

3. třída

1/ František Nepil a jeho knihy

2/ Moderní pohádky – nakladatelství Meander

3/ Vánoce s tajemným spisovatelem a jeho knihami

4/ Astrid Lindgrenová a její tvorba

5/ Knihovnická lekce aneb „Jak kde a co najít...“ ( základní informace o krásné a naučné literatuře a vyhledávání konkrétních knih, spisovatelů, témat, on- line katalog....)

6/ Slušné chování

7/ Současné příběhy pro děti o dětech (čeští autoři)

8/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

 

4. třída

1/ Moderní pohádka /K.Čapek/

2/ Moderní pohádka /M. Macourek, M. Kratochvíl, V. Havel, atd./

3/ Harry Potter

4/ Kosmas a dějiny písma (vlastivěda)

5/ Nejznámější ilustrátoři dětských knih

6/ Osobnost Karla IV.

7/ Bajky, pohádky

8/ Knihovnická lekce - on- line katalog – jak si najít sám knihu

v knihovně, využití čtečky, internetu…

9/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

  

5. třída

1/ Dobrodružná literatura a dívčí romány

2/ Poezie

3/ Komiks

4/ Sedm divů světa – magická sedmička?

5/ Knihovnická lekce – on-line katalog (rychlost vyhledávání- forma soutěže)

6/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

  

6. třída

1/ Pověsti novoměstské a regionální + A. Jirásek

2/ Staré pověsti české

3/Staré řecké báje a pověsti

4/ Báje a mýty

5/ Slovníky a encyklopedie, on- line katalog, internet

6/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

  

7. třída

1/ Poezie

2/ B. Němcová

3/ A. Jirásek

4/ K. Čapek

5/ K. H. Mácha

5/ Humor v literatuře

6/ Dračí polévka – Zkuste si představit, že se s celou rodinou přestěhujete do Anglie nebo do Vietnamu. Jaký myslíte, že by byl takový život? Znamená být cizincem, být horším?

7/ 2. světová válka v literatuře pro děti

8/ Literatura – úvod do studia (definice, druhy literatury)

9/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

  

8 .a 9. třídy

1/ Josef Škvorecký

2/ Současní čeští spisovatelé

3/ Young Adult / Mladým dospělým

4/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

  

Tradiční akce pro 1. ročník ZŠ

  

Pasování prvňáčků na RYTÍŘE KRÁSNÉHO SLOVA (květen 2017)

     

Finanční gramotnost

 

Druhý stupeň ZŠ

 

JEDNA VYUČOVACÍ HODINA 

6. třída – téma Peníze

co jsou peníze, bankovky a mince ČR, ochranné prvky, výroba a poškození bankovek

 

7. třída – téma Hospodaření domácnosti a reklama

domácnost a její potřeby, majetek domácnosti, rodinný rozpočet, reklama a nežádoucí nabídky

 

8. třída – téma Hotovostní a bezhotovostní peníze a placení

hotovostní a bezhotovostní peníze, placení, banka jako správce peněz

 

9. třída – téma Finanční produkty

bankovní a nebankovní úvěr, ručitel, exekuce, spoření

  

JEDNA VYUČOVACÍ HODINA 

6. třída – téma Bankovní účet

zřízení účtu, od kolika let, typy účtů, poplatky, internetové bankovnictví, výpisy, bezpečnost na internetu, na co si dát pozor

 

7. třída – téma Platební karta a reklamace

druhy platebních karet, ochrana pl. karet, na co si dát pozor, bankomat, PIN, placení v obchodě, ztráta platební karty

 

8. třída – téma Půjčování peněz

obchodní banky v ČR, druhy úvěrů, nesplácení úvěrů, ručitel

 

9. třída – téma Uložení peněz, spoření

druhy spoření, životní pojištění, penzijní připojištění, od kdy se může spořit

  

Anna Lukášková, DiS.

Sdílet na Facebook