Svatojánská noc

Ve čtvrtek 22. 6. v 18 hodin začne na zahradě knihovny program pro děti i jejich rodiče. Soutěže,

poklad, pohádka, hudba, svatojánské ohně. Občerstvení zajištěno, možnost opékání buřtů z vlastních

zdrojů. Vstup je volný.

Sdílet na Facebook