Dětský čtenářský klub pro děti od první do páté třídy ZŠ

Budeme si povídat o knížkách, hrát společenské hry, bavit se. Sejdeme se ve čtvrtek 5. 9. v 15 hodin
v nové klubovně naproti dětskému oddělení. Vstup je volný. Když nemůžeš ve tři, přijď klidně o půl
čtvrté, můžeš se zapojit kdykoli!

odkaz

Sdílet na Facebook